Diğer Ölçümler

Emisyon ölçümlerinde bir diğer ölçüm gerekliliği ise firmanın kendi işleyişi için istemiş olduğu raporlardır.

– Bu ölçümleri her şube kendi personelleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu ölçümlerde Merkez Laboratuvarı tarafından sadece baca gazı analiz cihazı (MADUR) sağlanır.

– Bu ölçümlerin raporları da şube personelleri tarafından hazırlanır ve altında bakanlık ölçümleri dışında olduğunu belirten bir ibare ile yazılır.

– Bu tarz ölçümler daha çok askeri birimlerde be ISO vb kalite standartları kullanan işletmelerde gerçekleştirilir.

Diğer Durumlar
Kaynakların belirlenemediği, firmanın fiziki koşullarının ölçüme uygunluğuna karar verilemediği, laboratuvar kapsamının tam olarak firma ölçümlerini karşılar durumda olup olmadığına karar verilemediği durumlarda firma Merkez Laboratuvara yönlendirilmelidir.