Kalite Politikası

Odamızın çevrenin korunması, kalite anlayışının geliştirilmesi, tüketicilerin korunması ve sanayiye yönelik gereksinilen ölçümlerin gerçekleştirmesi amacıyla kurmuş olduğu MMO Merkez Laboratuvarı bu amaçlar doğrultusunda;
•    Kamu yararını sürekli gözeten
•    Kaliteli, tarafsız ve üstün teknik hizmet sunan
•         Çevrenin korunması bilincini yayan ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda her türlü kurum, kuruluş ve devlet otoriteleriyle karşılıklı işbirliği yapan
•    Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojiyi yakından takip eden
•    Müşteri memnuniyeti ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan
•         İlgili uluslar arası ve ulusal standart ve mevzuatlara uygun olarak her kesime tarafsızlık ve gizlilik ilkesi çerçevesinde hizmet veren
bir kurum olmayı hedeflemiş ve bu hedeflere ulaşmak amacıyla Kalite Yönetim Sistemini oluşturmuştur.

Bu hedeflere ulaşmak için Yönetim Kurulumuz;
•         TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş olan kalite yönetim sistemin uygulanması, sürdürülmesi, etkinliğinin sürekli arttırılmasını sağlamak ve tüm deneyleri, deney yöntemleri ile ilgili standartlara uygun olarak gerçekleştirmek için donanım, eğitim, beceri, deneyim ve iş ortamı gibi kaynakların teminini
•         Yapılan tüm deney faaliyetlerinde deney  hizmetleri ve ölçüm sonuçlarının kalitesinin yüksekliğini mümkün olduğunca hatasız ve profesyonel çalışma ile sağlamayı
•         TS EN ISO/IEC 17025 ilkelerine uygun hareket etmeyi
•         Sürekli iyileşmenin sağlanması için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi
taahhüt eder.

Kalite politikamız doğrultusunda tüm laboratuvar personelinin kendi deney çalışmalarında, kalite dokümantasyonunu bilmeleri, politika ve  prosedürleri uygulamaları ve kalite bilincine sahip olmaları eğitimler ve denetimlerle sağlanmaktadır.