Emisyon Ölçümleri Kapsamı

Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası
EMİSYON SO2  Elektrokimyasal Hücre Metodu  TS ISO 7935
CO, O2
CO2
Elektrokimyasal Hücre Metodu
Infrared Metodu
TS ISO 12039
NO
NO2,Nox
Elektrokimyasal Hücre Metodu
Elektrokimyasal Hücre Metodu
(Hesaplama)
EPA CTM-022
Partikül Madde Tayini Gravimetrik Metot
Gravimetrik Metot
TS ISO 9096
TS EN 13284-1
İslilik Tayini Renk Karşılaştırılma Metodu
(Bacharach Skalası)
TS 9503
Hız Tayini Pitot Tüp Metodu TS ISO 10780
Nem Tayini Gravimetrik Metot EPA Metot 4
Uçucu Organik Bileşikler
ve Buhar Numune Alma
(VOC)
Adsorbsiyon Metodu TS EN 13649
Ağır Metal Örnekleme İzokinetik Örnekleme EPA Metot 29
Flor Örnekleme Absorbsiyon Metodu EPA Metot 13A
Klor Örnekleme Absorbsiyon Metodu TS EN 1911
GÜRÜLTÜ Ses Gücü
Seviyesi
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini -Mühendislik Metodu TS ISO 8297
Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması- Genel Hesaplama Yöntemi TS ISO 9613-1
TS ISO 9613-2
Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin ve Ses Basınç Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Belirlenmesi – Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerindeki Temel Olarak Serbest Bir Alanda Uygulanan Mühendislik Yöntemleri TS EN ISO 3744
Ses Basıncı Kullanarak, Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin ve Ses Enerji Seviyelerinin Tayini- Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu TS EN ISO 3746
Ses Basıncı
Seviyesi
Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS 9315 ISO 1996 – 1
TS ISO 1996-2