İSG Kapsam


Solunabilir ve Toplam Ortam Tozu

ve

Kişisel Solunabilir ve Toplam Toz Maruziyeti Ölçümleri

Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile Filtreye Numune Alma Analiz: Gravimetrik ASTM D4532-10
Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile Filtreye Numune Alma Analiz: Gravimetrik MDHS 14/4
Ortam Gürültüsü Ölçümü Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS ISO 1996-2
Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi ve İşitme Kayıplarının Tespiti TS 2607 ISO 1999
Titreşim Maruziyeti Ölçümü Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-1

TS EN ISO 5349-2

Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS ISO 2631-1 (TS EN 1032+A1 ile birlikte)
Hareketli Makinelerin Deneye Tabi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti TS EN 1032+A1
Aydınlatma Ölçümü İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü COHSR-928-IPG-039
Termal Konfor Ölçümü Sıcak Ortamlar İçin WBGT İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı TS EN ISO 7730
PMV-PPD İndislerine Göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi TS EN 27243
Anlık Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini ASTM D 4490-96