MerLab Hakkında

Yasalarla tanımlanmış ve kamu kurumu niteliğinde olan Makina Mühendisleri Odası, yarım asrı geçen bilgi ve deneyimini toplum yararına kullanmayı ilke edinmiştir. Bu amaçla yaptığı çalışmalardan birinin sonucu olarak bünyesinde çevre analizleri için bir laboratuvar oluşturmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanmış olan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği kapsamında analizler yapan laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı üzerine çalışmalarını 2007 yılında tamamlamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumun tarafından belgelendirilerek  yetkili laboratuvar haline gelmiştir.

Sanayi kuruluşları çevre kanunu kapsamında çalışma izni alabilmek için, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” de belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

Dünyada ve ülkemizde sanayi üretiminde, kolay bulunabilmesi ve basitçe enerjiye dönüştürülebilmesi nedeniyle fosil yakıtlar tercih edilmektedir. Kömür, doğalgaz ve petrol ürünleri olarak sıralayabileceğimiz bu yakıtların kullanılması yan etki olarak bazı kirleticilerin ortaya çıkmasını sağlar bu kirleticilerin çevreye ve insan sağlığına birçok olumsuz etkisi vardır. Bu tür yakıtların kontrolsüz, bilinçsiz ve gelişi güzel kullanılmaları kirleticilerin etkisini arttırmakta çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanı sıra işletme açısından yakıttan üretimde beklenen verimin sağlanamaması ülke ekonomisi açısındansa ağır maliyetlerle yol açmaktadır.

Laboratuvarımızla yapacağınız çalışmalardan, emisyon kaynaklarınızın belirlenmesi, kirletici kaynakların etkilerinin azaltılması, yanma verimliliğinin artırılması ve buna bağlı olarak uzun vadede yakıt giderlerinin düşürülmesi gibi konulardan faydalanabilirsiniz.

Makina Mühendisleri Odası gelişen sanayimizle birlikte üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmak, çevre ve insan sağlığına olan duyarlılığı geliştirmek için tüm bilgi ve deneyimlerini sizlerle paylaşmaktan gurur duyar…