Emisyon Ölçümü Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar

– Firma İçin;

Ölçüm yapılacak kaynak civarında gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınması.

Emisyon ölçümleri baca gazı akışının mümkün ölçüde kararlı (uniform) hale geldiği noktadan yapılacağından her baca için numune alma deliğini aşağıdaki şemaya göre delinmesi ve yüksek bacalarda ölçümü gerçekleştirebilecek bir ölçüm platformu inşa edilerek her bir bacayı numaralandırılması. (Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 12 Temmuz 2007 tarih ve 11657 sayılı yazısı gereği zorunludur.)

Emisyon ölçümlerinin yapılacağı noktalarda gerekli olabileceği göz önünde bulundurularak; matkap, 220 V (A.C.) enerji uzatma kablosu, matkap ucu / uçları ve elektrot kaynağı, oksijen kaynağı, manşon, körtapa gibi malzemeleri hazır bulundurulması.

Ölçümü gerçekleştirilecek YAKMA sistemlerinin (kazan, kurutma fırını v.b.) temizlenmesi ölçüm öncesinde yaptırıp, yakma tesislerinize ait anlaşmalı servisinize brülör ayarlarının kontrol ettirilmesi.

– Laboratuvar ,Oda ve Personel İçin

  • Ölçümler öncesinde laboratuvar gerekli çalışmaları yaparak ölçümü organize eder.
  • Laboratuvar ölçümler en az 5 gün öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirir.
  • Laboratuvar ölçüme gidilmeden önce ölçüm için gerekli evrakları, cihazları,  filtreleri ve ekipmanları hazırlar.
  • Personeller ilgili tesislerde ölçümleri gerçekleştirir ve elde edilen verileri laboratuvara ulaştırır.
  • Laboratuvar son olarak gelen veriler doğrultusunda raporunu hazırlayarak firmaya teslim eder.