Emisyon Ölçümleri

– Emisyon ölçümleri laboratuvar personeli tarafından firmada bulunan emisyon kaynaklarında ölçüm gerekliliğine göre bacagazı, toz veya VOC ölçümleri olarak gerçekleştirilir.

– Bacagazı ölçümleri laboratuvarımızda bulunan MADUR marka baca gazı analiz cihazları ile yerinde tespit edilir. Bu cihaz taşınabilir özel bir bilgisayar olup, kalibrasyonu bellekte otomatik olarak yapılmaktadır. Cihaz bir numune alma probu, toz ve nem tutan iki özel filtre , ayrı ölçüm sensörleri, Termokupl (NiCr-Ni), bilgisayar kutusu ve ekranından oluşmaktadır. Ölçüm sonuçları hemen yazıcıdan alınabilmektedir.

– Toz Ölçümleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Laboratuvar şartlarında koşullandırılmış filtreler tartılıp değerleri kayıt altına alınır. Kullanmış olduğumuz TECORA marka toz örnekleme cihazları ile filtreler emisyon kaynağına tutulur ve cihazın çekiş yapması ile belli bir hacimde gazı içine çekerek toz parçacıklarının filtreye tutulması sağlanır. Daha önce koşullandırıldığı değerlere tekrar gelmesi sağlanan filtreler ikinci kere tartılarak ilk tartımdaki değerle kıyaslanarak emisyon kaynağının yaydığı toz miktarı ölçülmüş olur.

– VOC ölçümlerinin ölçüm mantığı da hemen hemen toz ölçümleri ile aynıdır. Toz ölçümlerinden farklı olarak VOC ölçümlerinde filtre yerine sorbent tüpler kullanılır. Bacadan çekiş işlemi için sorbent tüplere uygun olarak üretilmiş TECORA marka DDS cihazı kullanılmaktadır. Bu sorbent tüplere bacadan yapılan çekişle organik bileşiklerin tutulması sağlanır. Sorbent tüpler daha sonra analizi yapılmak üzere ilgili laboratuvarlara gönderilerek GC (gaz kromatografi) cihazı ile analizi yaptırılır. Bu analizden gelen değerler raporlarımızda kullanılır.