Hakkımızda

  • MMO Ana Yönetmeliği‘nde, “İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu v.b. sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yaparak belge vermek, Oda‘nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplum yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuvarlar kurmak” açık bir şekilde belirtilmiş, Merkez Laboratuvarı da bu çerçevede kurulmuştur.
  • “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında gerçekleştirilen Baca Gazı Emisyon Ölçümlerinin ilgili standartlara uygun olarak yapılması için gereken çalışmalar Odamız tarafından tamamlanmış ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
  • 2005 yılında Bacagazı Emisyonları ve Ortam Havası Kirletici Teknik Ölçüm ve Analizleri kapsamında Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan Odamız Merkez Laboratuvarı, 19.01.2007 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar standardı kapsamında akredite olmuştur.
  • Bacagazı Laboratuvarımız, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı tarafından 06.07.2007 tarihinde denetlenerek 09.07.2007 tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olan Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanmıştır.
  • Bacagazı Laboratuvarımız Temmuz 2010’da Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen belge yenileme denetimi sonucu Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesini 2014 yılına kadar uzatmıştır. Bu denetimde tüm laboratuvar personeli denetime katılmıştır.
  • Laboratuvarımız Ocak 2011’de TÜRKAK tarafından akreditasyon yenileme denetiminde başarıyla geçerek Akreditasyon Sertifikasını 2015 yılına kadar uzatmıştır.