Çevre İznine Tabi İşletmelerin Dikkatine!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2. 100 Günlük Eylem Planı’nda da yer alan Çevre Mevzuatı kapsamında sanayi tesislerine ait ölçüm ve analiz işlerinin, insan müdahalesinden uzak, objektif ve adil bir yöntemle yetkili laboratuvarlara dağıtımının yapılacağı ve işletmelerin ihtiyacına uygun laboratuvarı seçecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine (MELBES) geçiş çalışmalarına başlamış ve tamamlanmıştır. Sistemin 30 Ocak 2019 tarihinde Genel Müdürlük Makam Oluru ve 13 Şubat 2019 tarihinde Bakanlık Makam Oluru alınmıştır.

Bu kapsamda Kamu İhale Kanunu dışında ölçüm ve analiz talebinde bulunan kurum ve kuruluşların , 16 Şubat 2019 tarihinden önce yapılan sözleşmelere ait ve henüz başlanmamış işlerin dağıtımı MELBES sistemi üzerinden yapılacaktır.